Rozhovor: DNA ovlivňuje vývoj imunitních buněk

Rozhovor (od 33. minuty) naleznete zde.