ChildTalks+

ChildTalks+ podporuje děti rodičů s duševním onemocněním

9689

1. LF UK ve spolupráci s partnery přináší do České republiky zahraniční metodiku ChildTalks+, která podporuje duševní zdraví dětí, jejichž rodiče sami trpí nějakou duševní nemocí. 

Podle současných výzkumů žije v rodinách, kde má jeden nebo oba rodiče diagnostikované duševní onemocnění, zhruba každé šesté dítě. Tyto děti často v tichosti trpí emoční nestabilitou svých rodičů, stigmatem jejich psychiatrické diagnózy a společenskou izolací rodiny. Studie ukazují úzkou souvislost mezi duševním onemocněním rodičů a zvýšeným výskytem psychických obtíží u jejich dětí. Udávána je nižší školní úspěšnost, rizikové chování, zvýšené riziko závislostí na psychoaktivních látkách, nižší socioekonomický statut. Jedná se tedy o vysoce rizikovou skupinu dětí, které nebyla v českém prostředí dosud systematicky věnována pozornost. 

ChildTalks+ je preventivní a edukativní metodika, jejímž cílem je předejít rozvoji psychopatologie u těchto dětí, adekvátně k jejich věku je informovat o duševním onemocnění jejich rodičů, poskytnout emoční a sociální podporu a rodinám doporučit další odbornou péči. ChildTalks+, které bylo vyvinuto v roce 2008 v Holandsku, obsahuje čtyři strukturovaná sezení s terapeutem. 

Prostřednictvím zdravotnických, sociálních a školských zařízení nabízíme účast v projektu 80 rodinám z ČR s dětmi ve věku 6–18 let, ve kterých jeden nebo oba rodiče trpí jakýmkoli duševním onemocněním. Specializace partnerů české neziskové organizace E-clinic a islandské ADHD Association nám umožňuje další rozvoj metodiky a přizpůsobení specifickým okruhům obtíží poruch příjmu potravy a ADHD v dospělosti. S metodikou mohou pracovat zdravotní sestry, psychiatři, psychologové, adiktologové, speciální pedagogové či sociální pracovníci. 

Rodiny i terapeuti hodnotí metodiku kladně 

V srpnu 2021 autorka metodiky Dr. Karin van Doesum proškolila 15 českých terapeutů. Pět z nich se aktivně zapojilo již do pilotní vlny terapií. Jejich zkušenosti z práce s pěti rodinami a zpětná vazba od zúčastněných rodin nám pomáhají přizpůsobit metodické materiály, trénink i supervize a motivovat k účasti další duševně nemocné rodiče. 

Všech pět rodin, které se k účasti v pilotní vlně rozhodly, hodnotilo ChildTalks+ velmi pozitivně. Děti nejčastěji uváděly, že jim pomohlo být vyslechnuti nestranným terapeutem. Mohly tak vyjádřit, co potřebují, a získaly lepší představu, jak se cítí a co potřebují jejich rodiče. 

Ti uváděli, že jim ChildTalks+ velmi usnadnilo s dětmi o jejich duševním onemocnění mluvit, podpořilo vzájemné porozumění a přineslo jim úlevu. V průběhu programu si uvědomili, že jejich nemoc ovlivňuje děti a má dopad na celou rodinu v daleko větší míře, než předpokládali. 

ChildTalks+ hodnotili pozitivně i terapeuti, obtížné a časově náročné pro ně však bylo motivovat rodiny k účasti, často kvůli nesouhlasu druhého rodiče. U rodin, které se do programu zapojili, jim však právě zapojení rodiny usnadnilo spolupráci s klientem i při další terapii jeho onemocnění. Považovali by za přínosné poskytovat ChildTalks+ jako standardní službu i po skončení projektu. 

V květnu na děkanátu 1. LF UK proběhl trénink nových terapeutů, kteří budou následně pracovat s rodinami svých klientů. Dlouhodobý přínos pro rodiny vyhodnotíme pomocí výzkumné studie navržené na základě výzkumu The Arctic University of Norway. Všechny informace naleznete na www.childtalks.cz

9690

Jana Gricová,
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN