„Budování odolnosti“ na ergoterapeutickém kongresu

9442 

V září 2021 proběhl mezinárodní virtuální kongres COTEC- -ENOTHE. Spolupořádala ho 1. LF UK společně s Českou asociací ergoterapeutů, COTEC (sdružující evropské asociace) a ENOTHE (sdružující evropské ergoterapeutické školy). Studentskou část programu připravoval spolek SPOT Europe společně se SPOT Prague. 

Ústředním tématem kongresu byla „resilience“. Budování odolnosti bylo vždy součástí praxe ergoterapeutů. Toto multidisciplinární téma hledá odpovědi na otázky, jak mohou jednotlivci, rodiny a komunity zlepšovat své schopnosti, přizpůsobit se a pozitivně reagovat na životní stresory, a tak si zachovat či zlepšit vlastní zdraví. Mezi dovednosti a okolnosti, které posilují odolnost jedince, patří dobré vztahy, schopnost flexibility, schopnost realistického plánování životních cílů a schopnost tyto plány realizovat, zvládat silné emoce a mnohé další. Jde o velmi aktuální téma, a to nejen v souvislosti s pandemií covidu-19. Virtuálně probíhajícího a zpětně velmi pozitivně hodnoceného kongresu se zúčastnilo 844 lidí z celého světa. Během čtyř dnů proběhlo v pěti paralelních virtuálních místnostech 63 workshopů, 627 prezentací, 181 posterů a 3 společenské večery. 

Dvěma z pěti hlavních řečníků kongresu byl Marek Orko Vácha a Jana Pluhaříková-Pomajzlová, ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN zabývající se péčí o duševní zdraví. Program zahajoval děkan 1. LF UK, prof. Martin Vokurka, a uzavírala ho přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství dr. Yvona Angerová. Vyučující z této kliniky byli i v organizační a vědecké komisi. 

Zuzana Rodová, Kateřina Rybářová
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN 


Jak pečovat o svou duševní pohodu

Dne 29. listopadu 2021 uspořádal spolek studentů ergoterapie SPOT Prague další online webinář projektu ERGOHOST! Setkání se zúčastnili čeští hosté ergoterapeutka Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová a peer terapeut Bc. Kamil Rain, kteří sdíleli své zkušenosti z oblasti duševního zdraví. Webinář byl vedený v anglickém jazyce a umožnil tak účast i zájemcům ze zahraničí. Připojilo se celkem 45 studentů, pedagogů a terapeutů nejen z oboru ergoterapie. 

A co se posluchači webináře dozvěděli? Dostali čas a prostor uvědomit si, co je pro ně v životě důležité, zda nechávají důležitým aktivitám dostatek prostoru, jak se bránit úzkosti z přetížení, předcházet syndromu vyhoření a jak udržovat vlastní duševní pohodu. K výše zmíněným lze využít například nástroje z ergoterapeutického Modelu lidského zaměstnávání (MOHO). Účastníci si mohli vyzkoušet cvičení vycházející z tohoto modelu a sdílet své pocity s ostatními. Považujeme za důležité, aby se povědomí o péči o duševní zdraví šířilo dál nejen mezi odborníky, ale i širokou veřejnost!

Eliška Rotbartová, SPOT Prague

9443