Motolští lékaři ORL počtvrté v Senegalu

Na konci listopadu minulého roku se během 10 dnů lékaři z naší Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici v Motole opět zúčastnili zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v Regionální nemocnici v Thies v Senegalu. Svou misí navazovali již na tři předchozí pracovní pobyty v tomto zdravotnickém zařízení.

8414

Sály nemocnice v Thies byly již dříve přístrojově vybaveny pro endoskopické operace nosu a vedlejších dutin nosních – tzv. functional endoscopic sinus surgery (FESS) –, které se provádějí při chronických zánětlivých onemocněních. Lékaři tudíž měli k dispozici odpovídající techniku Storz (optiky, HD kamera, záznamový systém AIDA, monitor, zdroj světla, shaver­fréza, sada nástrojů pro chirurgii dětí i dospělých), na které byli také vyškoleni tamní lékaři a sestry.

Místní zdravotníci pod vedením našich specialistů 

Na rozdíl od předchozích misí byly tentokrát pro ORL operace připraveny hned čtyři centrální operační sály po celou dobu sedmi operačních dní. Tři z nich využívali čeští lékaři, na čtvrtém sále probíhaly výkony plně v režii místních lékařů, bez účasti členů mise z ČR. Operace FESS zajišťoval prof. Jan Plzák, přednosta naší kliniky, ušní operace MUDr. Zdeněk Čada, přičemž se oba podíleli také na krčních operacích, které vedl převážně prof. Jan Klozar. Některé výkony či jejich části prováděli místní lékaři pod vedením českých specialistů. Velkým přínosem byla opět účast sálové sestry Hany Soprové, jež školila nelékařský zdravotnický personál ohledně nových operačních postupů nebo péče o techniku a podílela se na provozu všech operačních sálů v jedné době zároveň. Operační výkony začínaly obvykle po 9.00 a končily mezi 16.00–18.00.

Rekordní počet výkonů 

Celkem bylo v rámci mise za účasti českých lékařů operováno 56 pacientů, což představuje další navýšení ve srovnání s 35 operacemi při misi v roce 2017 a 55 výkony v roce 2018. Provedeno bylo 13 operací FESS u pacientů ve věku 17–71 let. „Řešili jsme nálezy nosní polypózy, které byly velmi pokročilé, většinou již s tlakovými deformitami na ohraničujícím skeletu dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Dále byly operovány mukokély, antrochoanální polypy, provedena byla první endoskopická endonazální mediální maxilektomie pro invertovaný papilom dutiny nosní na území západní Afriky. Při operacích jsme používali shavery, které jsou v Thies dostupné zatím na jediném pracovišti v západní Africe,“ vysvětlil prof. Plzák.

Dále bylo indikováno 14 ušních operací u pacientů dětského i dospělého věku (7–65 let), nejčastějším nálezem přitom byla prostá chronická mezotympanální otitida v terénu dysfunkce Eustachovy trubice. Z 29 krčních operací u jedinců ve věku 2–76 let šlo převážně o chirurgii měkkého krku, v některých případech o revizní výkony. 

klu