Muzejní noc na 1. LF

Srdečně zveme všechny absolventy na 16. pražskou muzejní noc. Navštívit můžete anatomické nebo stomatologické muzeum, nahlédnout můžete také do Fausťáku. 

Již od 16:00 vás zveme do Anatomického muzea na přednáškové odpoledne, připravili jsme pro vás hned tři zajímavé přednášky a pro absolventy drobný dárek. Po přednáškách budete mít navíc možnost prohlídky muzea bez čekání a front. Na přednášky je nutné se předem registrovat na e-mailu anna.jarmarova@lf1.cuni.cz, do poznámky uveďte, že se hlásíte jako absolvent.

Těšíme se na vás 8. 6. od 16:00 v Anatomickém muzeu, U Nemocnice 3, Praha 2

6646

Nabízené přednášky:

Andreas Vesalius – 505 let od narození, přednáší Ondřej Naňka, Anatomický ústav 1. LF UK

  • Poznejte jedinečný životní příběh zakladatel moderní anatomie. Dozvíte se více o Vesaliově díle i životě a jeho významu pro poznání a studium anatomie v českých zemích.

 

Nádory a darwinismus, přednáší Karel Smetana, Anatomický ústav 1. LF UK, a Aleksi Šedo, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

  • Moderní poznatky ukazují, že v nádorech dochází k jakési evoluci odehrávající se v těle pacienta, kdy genotyp primárního nádoru je často odlišný od genotypu metastáz. Tento stav se podobá Darwinově teorii o původu druhů a podobnou roli jako životní prostředí hraje u nádorů nádorové mikroprostředí. Může být Jeho ovlivnění novou cestou, jak chování nádoru změnit?

 

Anatomické muzeum – cesta, jak lépe pochopit utváření, vývojové chyby i zánik organismu, přednáší Ivo Klepáček, Anatomický ústav 1. LF UK

  • Co vše je možné odečíst z exponátů v anatomickém muzeu? Pitvané i kosterní preparáty vybraných obratlovců v anatomické muzeu jsou řazeny do sestav, které názorně ukazují přestavbu vybraných orgánů od jednoduchého až po specializovaný tvar a to včetně odchylek od normy. Exponáty nám tak umožňují pochopit utváření, vývojové chyby i zánik organismu. Na preparátech kostí lze sledovat úrazy i hojení nebo opracování povrchu lidské kosti nástrojem za účelem získání potravy.