Muzejní noc 2019

Srdečně zveme všechny absolventy na 16. pražskou muzejní noc. Obdivujte prostory svých studentských let za zvláštní noční atmosféry. Navštívit můžete anatomické nebo stomatologické muzeum. Prohlédnout si můžete také Fausťák. Prohlídky jsou možné od 19:00 do 01:00.

Pro letošní rok jsme pro vás připravili přednáškové odpoledne. A před samotnou večerní návštěvou muzea vám zveme na hned tři zajímavé přednášky, začátek je v 16:00 v Anatomickém muzeu. Na přednášky je vhodné se předem registrovat na e-mailu anna.jarmarova@lf1.cuni.cz.

Nabízené přednášky:

Andreas Vesalius – 505 let od narození, přednáší Ondřej Naňka, Anatomický ústav 1. LF UK

  • Poznejte jedinečný životní příběh zakladatel moderní anatomie. Dozvíte se více o Vesaliově díle i životě a jeho významu pro poznání a studium anatomie v českých zemích.

Nádory a darwinismus, přednáší Karel Smetana, Anatomický ústav 1. LF UK, a Aleksi Šedo, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

  • Moderní poznatky ukazují, že v nádorech dochází k jakési evoluci odehrávající se v těle pacienta, kdy genotyp primárního nádoru je často odlišný od genotypu metastáz. Tento stav se podobá Darwinově teorii o původu druhů a podobnou roli jako životní prostředí hraje u nádorů nádorové mikroprostředí. Může být Jeho ovlivnění novou cestou, jak chování nádoru změnit?

Anatomické muzeum – cesta, jak lépe pochopit utváření, vývojové chyby i zánik organismu, přednáší Ivo Klepáček, Anatomický ústav 1. LF UK

  • Co vše je možné odečíst z exponátů v anatomickém muzeu? Pitvané i kosterní preparáty vybraných obratlovců v anatomické muzeu jsou řazeny do sestav, které názorně ukazují přestavbu vybraných orgánů od jednoduchého až po specializovaný tvar a to včetně odchylek od normy. Exponáty nám tak umožňují pochopit utváření, vývojové chyby i zánik organismu. Na preparátech kostí lze sledovat úrazy i hojení nebo opracování povrchu lidské kosti nástrojem za účelem získání potravy.


 

6646