ABSOLVENTI 1. LF UK do přípravy v oboru ORL a FONIATRIE

 

FONIATRICKÁ KLINIKA 1. LF UK a VFN, 120 00 Praha 2, Žitná 24

Velice rádi přijmeme kolegyně či kolegy se zájmem o poruchy komunikace.

Našimi pacienty jsou zejména děti s vývojovými poruchami řeči, s poruchami sluchu a s poruchami v důsledku morfologických vad v orofaciální oblasti.

Péče probíhá na lůžkovém oddělení kliniky a v denních stacionářích.

Oblast poruch sluchu se řeší převážně v ambulantním provozu – sluchová protetika pro děti a dospělé.

U dospělých řešíme hlasové poruchy v návaznosti na ORL péči. Úzce spolupracujeme s neurology zvl. u pacientů po CMP (dysartrie, afázie); společně pečujeme o dětské pacienty (dysfázie, ADHD, PAS).

V oblasti diagnostiky používáme speciální audiologické metody (BERA, CERA, OAE; centrální sluchové testy).

Nabízíme příjemné pracovní prostředí.


Datum nástupu: co nejdříve, dle dohody


Kontakt:

Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

olga.dlouha@lf1.cuni.cz