Aktuální newsletter

OnePage


Wikiskripta 1. lékařské fakulty UK slaví dvojí úspěch

Jsou nejnavštěvovanějším webem, který podporuje výuku na lékařských fakultách v ČR, a jedním z největších medicínských wiki-projektů na celém světě. WikiSkripta, která vznikla na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, mají teď důvod hned ke dvěma oslavám. Jeho zakladatelé nedávno získali Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole a zároveň byl na sklonku loňského roku do WikiSkript vložen jubilejní desetitisící článek.

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole letos MŠMT vzhledem k aktuální epidemii covidu-19 zaměřilo na příklady dobré praxe výuky na dálku. Mezi oceněnými vysokoškolskými pedagogy, kteří se dokázali se současnou situací velmi dobře vypořádat, byli také vedoucí Oddělení výpočetní techniky a pedagog Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., a odborný asistent Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a člen kolegia děkana MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., zakladatelé portálu WikiSkripta, kde se do tvorby vzdělávacích materiálů zapojují i studenti. To bylo ostatně hlavní myšlenkou tvůrců – studentům výukové materiály nejen zpřístupňovat, ale také je přizvat a zapojovat do jejich tvorby. Vzniklo velmi otevřené prostředí, které usnadňuje tvorbu i průběžnou aktualizaci a které přitahuje tvořivé a talentované studenty.

„WikiSkripta jsou mimořádnou pedagogickou a studentskou platformou, kde se setkává kreativita s trpělivostí a odpovědností. Studenti se díky ní učí kriticky pracovat s poznatky a zároveň si procvičují jejich precizní formulaci. Samozřejmostí je rovněž týmová spolupráce. Všechny tyto kvality jsou v moderní medicíně klíčové,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

„Na začátku jsme si nedokázali představit, že WikiSkripta jednou budou používat desetitisíce mediků, ale i lékařů, studentů jiných oborů a laiků. Máme z toho ohromnou radost. A přitom samotný web dnes považujeme tak trochu za vedlejší produkt – ještě důležitější je zapojení nadšených studentů, kteří web tvoří. Nejenže udělají spoustu práce pro ostatní, ale sami se seznámí s principy medicíny založené na důkazech, se základy akademického psaní, dozví se něco o pedagogice a didaktice. Jsou pak schopni vést nekonfliktní komunikaci a dokonce dokáží motivovat ke spolupráci i ostatní,“ říká Martin Vejražka. „A pořád přicházejí s něčím novým,“ dodává Čestmír Štuka. „Počet článků pořád roste, i když podle složitých modelů by tomu tak už nemělo být. Je to tím, že pokaždé někdo přijde s novým nápadem, novým směrem, kam pokračovat.“

Koronavirová pandemie ukázala, že WikiSkripta umožňují spolupráci i nad přípravou návodů pro distanční výuku. Během několika dní ve WikiSkriptech vznikl rozsáhlý soubor metodických materiálů pro učitele, jak si poradit s e-learningovými nástroji, který se stále doplňuje a aktualizuje. Během omezení prezenční výuky na lékařských fakultách významně vzrostla už tak vysoká návštěvnost WikiSkript. Denně se na stránkách vzdělává přes padesát tisíc lidí. Ještě více jsou WikiSkripta vyhledávána během zkouškového období, v tom letošním počet návštěvníků stoupl téměř na dvojnásobek, tedy téměř na 100 tisíc.

Zveme vás na další ročník tradičního Dne celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Letos bude probíhat online formou a to 10. 4. 2021 od 14:30 přímo zde.

Čekají Vás zajímavé rozhovory s absolventkami a absolventy UK, kteří žijí a pracují v zahraničí. Těšit se tak můžete na specialisty z oborů medicíny, přírodovědy, profesionály ve zpravodajství, či nadšence do rozvoje českého jazyka u dětí rodin žijících v zahraničí.

Co pro mě znamená Jednička?

Odpovídá vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. LF UK RNDr. Luděk Šefc, CSc.

Jednička je trvale spojená s celou mojí profesní dráhou. V prvním ročníku studia biofyziky jsem zde začal s přípravou své diplomové práce a po obhajobě pokračoval v postgraduálním studiu. Po postdoktorských pobytech ve Francii a Austrálii jsem se na Jedničku vrátil a pokračoval zde ve výzkumu kmenových buněk. Před pěti lety jsem dostal příležitost podílet se na vzniku multimodálního preklinického zobrazovacího centra (CAPI) – nového fakultního ústavu. Byla to velká výzva, ale podařilo se nám během krátké doby vybudovat kvalitní pracoviště plně srovnatelné s nejlepšími podobnými světovými laboratořemi. Jsme přímo zapojeni do dvou významných panevropských infrastruktur (EATRIS a EuroBioImaging), spolupracujeme s prestižními univerzitními, akademickými a firemními pracovišti v České republice, ale i napříč Evropou, v USA, Izraeli nebo Taiwanu. Za naším úspěchem stojí právě Jednička – jedna ze čtyř zakládajících fakult Karlovy univerzity. Její síla je v prestiži, otevřenosti, podpoře excelentního vědeckého výzkumu. Jen taková vysoká škola, jejíž učitelé se přímo podílejí na výzkumu posouvajícím jejich obor vpřed, může předávat ty nejlepší a nejaktuálnější poznatky a vychovávat budoucí špičkové vědce a odborníky. Přeji Jedničce, ať dále rozvíjí právě tato svá směřování.