Aktuální newsletter

9410
9411¨

9650


1. LF UK dosáhla na více než půl miliardy v obřích programech na podporu zdraví v ČR

Několika vědeckým týmům z 1. LF UK se ve spolupráci s dalšími institucemi podařilo dosáhnout na prostředky ve výši přesahující půl miliardy korun z Národního plánu obnovy, který vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covidu-19 a její ekonomické dopady. Podle děkana 1. LF UK profesora Martina Vokurky získané finance zvýší krizovou připravenost České republiky a zdravotní odolnost jejích obyvatel a pomůžou i ve vědecké výchově budoucích lékařů a dalších zdravotníků.

Nové programy 1. LF UK představil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka ve Studiu 6 České televize: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010100517/
(v čase záznamu 1:19:10).

9412

9651


Nový podcast 1. LF UK Jednička ON AIR

Fakulta ve spolupráci se studenty spustila svůj podcast s názvem Jednička On Air. Přístupný je na platformě Spotify, kde najdete všechny jeho epizody. Střídat se zde budou hosté tradiční besedy – Křeslo pro Fausta 2.0 – a čtvrtletní rozhovory studentů s děkanem. Pořad Děkan aktuálně moderují studentka pátého ročníku všeobecného lékařství Eliška Hachová a student druhého ročníku všeobecného lékařství Jakub Černý, který vznik podcastu inicioval a na jeho realizaci se významně podílel. V prvním rozhovoru společně probrali náladu na fakultě, modernizaci studijního informačního systému, Kampus Albertov i řadu dalších témat ze života na naší fakultě.

Rozhovor pro nejnovější podcast Jednička ON AIR vedla moderátorka Marie Retková s profesorkou očního lékařství Petrou Liškovou, proděkankou 1. LF UK pro grantovou problematiku a vědkyní, která stojí za objevem nového genu způsobujícího těžkou vadu oční rohovky – zadní polymorfní dystrofii.

9412

9652


Nová rektorka UK: Medicína pro mě v pracovním životě znamená nejvíc

Kromě (ustupující) covidové krize provází počátek volebního období nové rektorky Univerzity Karlovy profesorky Mileny Králíčkové válečný konflikt na Ukrajině a aktivizace podpory zasaženého studentstva a ukrajinské akademické obce. Přestože některé oblasti musely na čas ustoupit do pozadí, většina univerzitních témat, jako je vznik nového studentského informačního systému, výstavba Kampusu Albertov, podpora rovných příležitostí nebo příprava postu univerzitního ombudsmana, se nemohla zastavit ani na den. Celý rozhovor ve fakultním časopise Jednička si můžete přečíst
ZDE.

9412

9653


Medialogy na 1. LF UK: Farmakoterapie u dětí

Využití léčiv u dětí – ať už registrovaných, off-label, nebo zcela výjimečně i neregistrovaných – umožňuje progresivně se rozvíjející medicínský výzkum, který klade důraz především na příčiny a povahu onemocnění. V současnosti existují například nové poznatky, které se u dětí týkají zpomaleného vstřebávání léčivých látek ze zažívacího systému nebo prodlouženého vylučování léčivých látek zejména v mladších věkových skupinách. Pokud jde ale o nové technologie a vývoj léků, například novorozenci jsou do značné míry mimo sledované skupiny. Diskutuje se také o tom, zda by dospívající neměli být spíše zařazováni do studií s dospělými pacienty, protože z fyziologického a lékařského hlediska neexistuje příliš důvodů pro provádění samostatných studií.
Důležitým aspektem získávání dat v dětských populacích je v současnosti také jasná definice etických požadavků. Klinické studie u dětí jsou i nadále přísně regulovány a velký důraz se klade na informace, které mají být poskytnuty dítěti i rodičům, respektive zákonným zástupcům.

Také o těchto tématech se mluvilo na Medialozích, které moderoval Daniel Stach. Podívejte se na jejich záznam zde: https://www.youtube.com/watch?v=F9SVGK1HTYI&t=10s


foto: Veronika Vachule Nehasilová a UK