Doc. Bohumil Seifert, přednosta Ústavu všeobecného lékařství

7020 V roce 1974 mne tehdejší Fakulta všeobecného lékařství nepřijala a jako gymnazijní premiant jsem to dlouho nemohl strávit. Po roce sanitářské práce jsem se stal studentem Fakulty dětského lékařství v Motole. Teoretická výuka na obou fakultách probíhala na stejných ústavech a já poznal stejné učitele a zkoušející, jako moji kamarádi z Fakulty všeobecného lékařství. Ti mne také přivedli do softbalového oddílu TJ Medicína, založeného skupinou studentů okolo současného děkana 3. LF prof. Petra Widimského. Tímto legendárním sportovně-společenským útvarem sedmdesátých a osmdesátých let prošla řada osobností současné české medicíny i veřejného života. 

V devadesátých letech, už jako praktický lékař a učitel, jsem se poprvé potkal s profesory primární péče z Anglie a Holandska a poznal akademické praktické lékařství. V oboru se mi otevřely nové perspektivy a před sebou jsem viděl osobní výzvy. Příležitost mně v roce 2003 nabídl děkan 1. LF UK, prof. Štěpán Svačina. Znamenalo to nejen přeorganizovat si život, zajistit praxi, dát dohromady tým spolupracovníků a vytvořit výukový program, ale také vydat se na dosud neprošlapanou cestu praktického lékaře k naplnění akademických požadavků pro vedení ústavu – k disertaci a habilitaci. Dnes vděčím 1. LF UK za to, že mi nedala v tomto ohledu nic zadarmo. 

Vést ústav na naší fakultě je zavazující. Je to jedinečná akademická instituce, jejíž bohatství a velikost spočívá v příslušnosti k historické univerzitě, v silné tradici a místu, ve kterém působí, ale především v lidech, kteří jsou nositeli kulturnosti a vzdělanosti. Usiluji o to, aby byl Ústav všeobecného lékařství také jedinečný a ukazoval cestu pracovištím praktického lékařství na ostatních lékařských fakultách v České republice.