Doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D., přednosta Pediatrické kliniky 1. LF UK a FTN

9398Jednička je pro mě rodinou lidí, kteří mi poskytli vzdělání, výchovu, pochopení, přátelství, klíče do místností, kam by mě předtím ani nenapadlo se podívat. 

Tím nejvýznamnějším je pro mě profesor Jiří Zeman. Nikdo nezná opravdovou kojeneckou medicínu jako on. Jmenováním přednostou Pediatrické kliniky ve Fakultní Thomayerově nemocnici mi Jednička před dvěma lety zapůjčila obrovskou svobodu, ale i odpovědnost za tým pedagogů a podíl na výuce státnicového předmětu pediatrie a řady magisterských a bakalářských oborů.

Jsme malá klinika, děláme všeobecnou pediatrii, nemáme vlastní laboratoře a velké specializované týmy. Přesto jsme díky široké spolupráci za minulý rok vydali 18 článků v časopisech s impakt faktorem, sepsali speciální číslo Česko-slovenské pediatrie. 

Díky naprosto úžasné lékařce Markétě Bloomfield a výzkumu v oblasti imunitních procesů u onemocnění covid-19 se naše klinika minulý rok dostala do dvou publikací časopisu Science. Léčili jsme děti s SMA genovou terapií, otevřeli jsme nový stacionář pro biologickou terapii, zrekonstruovali jsme oddělení akutně nemocných dětí nebo seminární místnost kliniky. 

Peníze se nakonec vždy podařilo nějak sehnat. Nejdůležitější vždy byly myšlenky a cíle. A proto bych chtěl Jedničce popřát, aby se nebála vysokých cílů ani konkurence nejlepších vědeckých a vzdělávacích ústavů. Svého širokého potenciálu, možností, jejichž limity si stanovujeme pouze sami. 

Vysokých nároků na studenty, pro které bude diplom z Jedničky tou nejprestižnější vizitkou. Rozhovoru s lidmi z jiných oborů, z jiných krajin, vytvoření prostoru pro jedinečné nápady vědců, pedagogů i studentů, které pošlou naše práce do špičkových vědeckých časopisů. Think big, Jedničko!