doc. Roman Gabrhelík: Když se věda a výzkum dělají dobře, je to velká zábava

Od příštího akademického roku se mohou studenti doktorského studijního programu Adiktologie na 1. LF UK těšit na zbrusu novou koncepci výuky, moderní pojetí vědecké práce a progresivní mezinárodní profil studia. Doc. Roman Gabrhelík, zástupce přednosty pro vědu a výzkum Kliniky adiktologie, představil, jak inovace nového kurikula probíhala a čím studium obohatí mladé vědce. 

8716

Adiktologie jakožto léčba, výzkum a prevence závislostí má jako samostatná specializace poměrně krátkou historii. Když byste měl váš obor charakterizovat třemi slovy, jaká by to byla? 

Budou to více než tři slova a bohužel odbornou „hantýrkou“: Evidence-based, transdisciplinární přístup, excelence. 

Na webu Kliniky adiktologie vítá uchazeče o studium slogan „Doktorským studiem adiktologie vstoupíte do světa špičkové vědy, která nezná hranic.“ V čem je nové kurikulum unikátní? 

Klademe velký důraz na mezinárodní rozměr a spolupráci. To se propisuje také v tom, že se studenty hodně komunikujeme v anglickém jazyce a oni studují z textů, přednášek a videí v angličtině. Hranice překračujeme i tím, že všech šest plnohodnotných předmětů máme plně elektronizovaných – jsou ve formě e-learningu a blended learningu umístěných na platformě Moodle. 

Doktorský program Adiktologie byl na 1. LF UK založen už před 10 lety. Jak si ve vzdělávání výzkumníků v adiktologii stojíme ve srovnání se světem? 

Pokud se podíváme na střední a východní Evropu, troufám si říct, že koncepcí i výsledky se umisťujeme na špici. Srovnání se zavedenými studijními programy na prestižních univerzitách na západ od nás nám ale umožňuje vidět i nové příležitosti a směr rozvoje na dalších 10 let. Mým neskromným přáním je dostat se do deseti let na úroveň těch nejlepších v oboru. 

Klinika poskytuje lůžkovou i ambulantní léčbu závislostí a současně se podílí na výuce a výzkumu. Jak z toho těží doktorandi? 

Snažíme se o synergický efekt daný spojováním profesní přípravy, praxe a vědy a výzkumu. Po stabilizaci doktorského studijního programu v prvních pěti letech jsme začali podporovat větší spolupráci doktorandů a školitelů s klinickým provozem. Mám radost z toho, že v praxi vidíme první výsledky této snahy. 

Jaké jsou nyní aktuální trendy v adiktologickém výzkumu a jakým směrem se bude věda v oboru ubírat?

Svět se mění a charakter závislostí s ním. Uvedu dva příklady. Jsme svědky nárůstu nelátkových závislostí spojených mimo jiné s rozvojem informačních a komunikačních technologií. Lidé tráví více a někdy zcela nezdravě mnoho času před obrazovkami. My na problémy s tím spojené musíme umět pružně reagovat. A rovnou se dostáváme k druhému příkladu. Určitě už nyní dochází k rozvoji telemedicíny. To je velkou výzvou i příležitostí pro celý obor. 

Co byste na závěr vzkázal mladým talentům, kteří sní o kariéře ve vědě a výzkumu? 

Když se věda a výzkum dělají dobře, je to velká zábava. Žádný úkol a žádné činnosti nejsou stejné, pokaždé narazíme na zajímavý problém.