III.interní klinika 1.LF UK a VFN - nabídka zaměstnání

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze přijme lékaře absolventa se zájmem o kardiologii a lékaře absolventa se zájmem o endokrinologii a diabetologii.

Dále přijme lékaře kardiologa v přípravě k atestaci či s atestací se zájmem o akutní kardiologii.

Kontakt:

Přednosta III. Interní kliniky: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

stepan.svacina@vfn.cz