Jak relaxuje profesor Antonín Pařízek?

8607Ve svém mimopracovním čase se vedoucí neonatologického oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN věnuje organizaci každoročního běhu Kros Štiřín. Jde o krosový běh, jehož účastníky v minulosti na loukách mezi Štiřínem a Všedobrovicemi nezastavil mráz, sníh ani bahno. Výtěžek ze startovného pravidelně putuje na podporu Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN. Jde o mnoho hodin typické organizační práce, která nikdy není vidět a jejíž plody se sklízejí až v samotný den sportovní akce. 

Aby letos nebyla přerušena tradice závodu kvůli pandemii covidu-19, byl 10. ročník běhu organizován alternativně. Každý sportovec běhal individuálně, podle svých možností, ovšem za víceméně virtuální závod zaplatil registrační poplatek. 

Lidé po celé republice začali běhat, což se hmotně projevilo i na výši finanční částky na kontě závodu. Díky lidské štědrosti a solidaritě se konečná částka vyšplhala na neuvěřitelných 300 226 korun. Za tak velkou částku se rozhodli neonatologové Centra pro předčasné porody porodnice U Apolináře zakoupit unikátní přístroj pro screening sluchu u novorozenců, ale zejména u nedonošených dětí. Za zbylou částku budou pořízeny simulátory pro nácvik resuscitace novorozenců pro studenty medicíny a bakalářského studia porodní asistence. 

red