Jak relaxuje profesor Vladimír Beneš?


Přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN říká, že asi nejraději a nejlépe na operačním sále. „Tam nejsou telefony, dělám, co mne baví a co umím. Další príma relax jsou přednášky na sjezdy a kurzy, hrabat se v dokumentaci a snímcích, střihat operační videa, vyrábět tabulky. A pak to přednášet, to je také zábava. A prohlížet si nové snímky, diskutovat s pacientem, hledat nejlepší způsob léčby a plánovat si operační postup,“ dodává Vladimír Beneš. Za relaxaci považuje i sport a cesty za brouky. „Tam to však je někdy dřina, ale zase dělám, co mne baví. A pokecat s různými kamarády v hospodě, jít se ženou do divadla, zorganizovat kurz v Mombase, odoperovat tam pár domorodců a pak odjet s partou neurochirurgických kamarádů a jejich ženami na safari. Doma si prohlédnout krabice s brouky a nakonec – natáhnout se na gauč a číst si. Relaxace znamená uvolnění z napětí, námahy, nejistoty. To znám jen z nedostatku času. Jinak se bavím,“ říká prof. Beneš

6558

Foto: Archiv prof. Beneše: Se slonem v Botswaně