Michal Zikán v Show Jana Krause

Podívejte se na rozhovor moderátora Jana Krause s přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce prof. MUDr. Michalem Zikánem, Ph.D., o centrech porodní asistence, porodech v porodnicích i zvláštních požadavcích žen.