Místo lékaře Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Informace pro studenty 6. ročníku lékařských fakult

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo lékaře Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Požadujeme:

 magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství - možnost pro nové absolventy LF

 zdravotní způsobilost a bezúhonnost

 předpoklady pro vědeckou, pedagogickou a publikační činnost

 znalost anglického jazyka

 znalost práce na PC

Nabízíme:

 práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení

 možnost odborného a vědeckého rozvoje

 sociální výhody

Platové podmínky podle platných předpisů.

Nástup možný ihned nebo po vzájemné dohodě.

Případné informace na tel. č. 495 832 464 sekretariát kliniky.

Písemné přihlášky doložené kopiemi dokladů o získané kvalifikaci, životopisem a přehledem o průběhu předchozí praxe zasílejte na adresu: odbor personálních vztahů, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.

Přihlášky, prosím zasílejte do konce ledna 2018, výběrové řízení proběhne v únoru 2018.


S pozdravem

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.