Nabídka volného místa pro Ph.D. studenta

Nabízíme místo pro Ph.D. studium v oboru Experimentální chirurgie na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole /včetně úvazku sekundárního lékaře/.

Pro více informací kontaktujte do 28. 2. 2021:

renata.kodetova@fnmotol.cz