Zajímavé odkazy


1. lékařská fakulta UK

Webové stránky fakulty

Oficiální Facebook 1. LF

Akademický klub 1. LF Fausťák

Jednička – bulletin 1. LF UK

Významné osobnosti 1. LF UK


Alumni klub Univerzity Karlovy

Celouniverzitní klub Alumni


Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

Oficiální webové stránky společnosti