prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD., II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

9397 

Od promoce v roce 1995 se věnuji akutní medicíně, od roku 2001 pak převážně akutní a intervenční kardiologii. 

Rozvoj kardiologie v posledních 20, 25 letech lze přirovnat k rozvoji komunikačních technologií. To, co nám koncem minulého tisíciletí připadlo jako sci-fi, se dnes děje rutinně. 

Ošetřujeme zcela standardně intervenčně pacienty s infarkty 24/7, používáme orgánové podpory pro náhradu či podporu nejen srdeční funkce a implantujeme sofistikované přístroje, které „hlídají“ srdeční rytmus pacienta. Navíc jsme schopni tyto přístroje kontrolovat distančně, resp. přístroje nás informují o svém i pacientovu stavu. 

Máme dokonale funkční síť kardiocenter, které pokrývají celou republiku. Budujeme specializované ambulance pro pacienty s chronickým srdečním selháním, kteří zde mají dostupnou farmakologickou i přístrojovou léčbu zásadně zlepšující jejich prognózu. Intervenčně ošetřujeme nejen věnčité cévy, ale i chlopně, defekty přepážek, uzavíráme ouško levé síně, ablujeme plejádu supraventrikulárních i komorových arytmií. 

Rezervy rozhodně máme v preventivní kardiologii. Ač apelujeme na režimová opatření, výsledky nejsou uspokojivé, a pak využíváme nákladnou biologickou léčbu (např. hyperlipidémií), místo aby bylo dosaženo změny životního stylu. Naučili jsme se komplexně využívat psychologickou podporu, behaviorální motivační techniky, intenzivní kardiorehabilitaci, ale i paliativu, kde s pacienty otevíráme tzv. „end-of-life issues“. Kardiologie se stala zcela svébytným, náročným oborem a jsem moc rád, že jsem u všech těchto změn byl.