Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Jak vnímáte svůj obor 33 let po promoci?

6877Před 30 lety byla hlavním tématem nefrologie náhrada funkce ledvin, v ČR zejména zajištění plné dostupnosti hemodialýzy, čehož bylo velmi rychle začátkem 90. let dosaženo. Od té doby byly rutinně zavedeny nové dialyzační metody – hemodiafiltrace, domácí hemodialýza, automatizovaná peritoneální dialýza. Pokrok v imunosupresivní léčbě umožňuje dnes transplantaci ledvin např. i u AB0 inkompatibilních pacientů. Velký rozvoj zažila klinická nefrologie se zavedením biologické léčby některých glomerulopatií, cílené léčby autosomálně dominantních polycystických ledvin a recentně i diabetického onemocnění ledvin. Nefrologie má dnes mnoho přesahů do dalších interních oborů, zejména revmatologie, kardiologie a diabetologie. Zaměření na časnou diagnostiku a účinnou léčbu primárních nemocí ledvin by mělo do budoucna významně snížit riziko vývoje chronického selhání ledvin vyžadujícího náhradu funkce ledvin a zlepšit dožití i kvalitu života našich pacientů.