Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze přijme absolventa LF nebo rezidenta

6241