Urologická klinika VFN a 1. LF UK přijme absolventa/ku LF nebo rezidenta/ku

10216