Ústav všeobecného lékařství 1. LF nabízí volná místa pro studenty

Ústav všeobecného lékařství 1. LF nabízí volná místa pro studentskou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti primární péče a komunikace s pacienty.

Konkrétně se jedná o dva projekty:
- Projekt Ministerstva zdravotnictví ČR ve spolupráci s OECD s názvem PaRIS
(Patient reported Information Survey),
zabývající se hodnocením péče o pacienty s chronickým onemocněním očima pacientů.
- Projekt, řešený ve spolupráci Městské části Praha 1 a 1. LF UK,
Mapování potřeb praktických lékařů na Praze 1


V obou případech předpokládáme zapojení studentů do projektových týmů, vykonávání administrativních činností i aktivit v terénu primární péče. Činnost studentů bude honorována.
Výstupy mohou být využity pro SVOČ.
Zájemce prosíme o krátký motivační mail na adresu vselek@lf1.cuni.cz

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK